Kainos seminarene; Viktige profetier i Daniels bok og Johannes Åpenbaring

12 DVD i denne serien basert på bibelens egen fortolkning av disse viktige profetiene fram til vår egen tid. 600 symboler i Johannes Åpenbaring er hentet fra det gamle testamentet og gir basis for forståelsen vi presenterer her.

kainos sem 1

DVD1.

Verdenshistorien fram til i dag.

En oversikt over Daniels 2. Kapitel, som omhandler det som skal skje i korte rekk og i bilder. En bildestøtte fremstilt i Nebukadnesars drøm. Her er alle rikene som kommer vist i en billedstøtte.

DVD 2.

Symbolene dyr, hoder og horn. Hva betyr det?

kainos sem 2Her omtales de forskjellige rikene i Daniels 7. Kapitel. Igjen blir vi tatt med i en historisk framstilling som ble vist Daniel i syner. Dette er det andre synet formidlet til Daniel fra Gud, som omtaler begivenheter i hans tid og fram mot endetiden. En parallell til – og en mer utfyllende åpenbaring enn synet i andre kapittel. Mer ukjent for noen er kanskje at skandinaver spiller en viktig rolle i oppfyllelsen av dette kapitlet flere hundre år etter at det ble skrevet.

DVD 3.

Gud visste alt på forhånd.

kainos sem 3I Daniels 8. Og 9. Disse kapitlene beskriver mer enn den politiske framtid for Guds folk. Den forteller på en dypere måte om den religiøse-politiske siden av framtiden. Dette er det tredje synet som blir vist Daniel om framtiden fra hans egen tid fram til endetiden. Denne lange profetien inneholder også profetien om Fyrsten (Jesus) og hans skjebne, om Jerusalems og folket som bor der osv. Profetiene her forteller nøyaktig på dagen en profeti om Jesu død.

DVD 4.

kainossem 4Frelsesplanen fremstilt

Daniels bok bekrefter betydningen av tempel-tjenesten innstiftet av Gud. Symbolene her viser hvordan Gud kan frelse mennesker fra synd og evig adskillelse fra Gud. Paktens ark var det viktigste symbolet i tempeltjenesten. Her var lovtavlene oppbevart. De ti bud, skrevet med Guds finger, er grunnlaget for dommen. Hvor ble denne arken egentlig av? Skal den finnes i endetiden?

DVD 5.

kainos sem 5Det mest detaljerte syn

Det 10. 0g 11. kapitlene i Daniels bok går ned på detaljnivå og er det fjerde parallelle synet Daniel fikk se om hva som skulle skje framover mot endens siste tid. Synet viser hvor nøye Bibelen forteller om historiens gang. Det gir også en fast overbevisning om at Gud har alt under kontroll. Her er både Keiserne Augustus, Tiberius og Konstantin den store nevnt.

Kainos DVD 6B

DVD 6.

Hva forteller Jesus om kirkehistorien fram til i dag?

Johannes Åpenbaring, har som Daniels bok, flere parallelle profetier om tiden fra Johannes tid fram til endetid. Jesu gjenkomst og den nye jord. I Åpenbaringsboken 12 kap. Ser vi et omriss av Satans forfølgelse mot menneskesønnen og hans etterfølgere over 2000 år.

DVD 7.

Kainos DVD 7BDe 7 sendebrevene i Åpenbaringsboken.

Jesus forteller Johannes at han skal sende et budskap til 7 menigheter. Samtidig som dette er et budskap til disse menighetene på Johannes tid, er det også et profetisk budskap rettet til menighetene ned gjennom historien fra den første aposteltiden til frafallstider, mørke middelalder, reformasjon, vekkelse og endetidsmenigheten.

DVD 8.

Kainos DVD 8BHvem er Gud som sitter på sin trone?

I åpenbaringsbokens 4 og 5 kapittel gir Jesus Johannes et innblikk i den himmelske helligdom og stedet for Hans trone. Vi får også beskrevet hvem som tilber og hvem Gud er. Lammet står også sentralt i tilbedelsen. Hvorfor er det forvirring om dette i kristenheten i dag?

DVD 9.

Kainos DVD 9BSkjøgen fullstendig avslørt.

Jesus forteller her via sin engel om den frafalne menighet og den rolle den spiller i kirkehistorien og endetiden. DVDen er i sin helhet en presentasjon av Johannes åpenbaring det 17 kapittel. Et av versene er det eneste verset i Åpenbaringsboken hvor engelen selv gir en fortolkning.

DVD 10 del A.

To sentrale verdensmakter.

Kainos DVD 10BI det 13 kapittel presenteres vi for to dyr/makter med stor betydning for de troende. Begge vil på ulik måte spille en rolle i endetidens begivenheter. Hvem er det første dyret framstilt som et rike som får sin makt fra djevelen selv? Hva er kjennetegnene på denne politisk/religiøse makten?

DVD 10 del B.

To sentrale verdensmakter.

Dette er en fortsettelse hvor vi i det 13 kapittel presenteres for to dyr/makter med stor betydning for de troende. Begge vil på ulik måte spille en rolle i endetidens begivenheter. Hvem er det andre dyret som dukker opp når det første dyret blir såret? Eksisterer dette riket i dag? Hva er kjennetegnene på denne politisk/religiøse makten?

Kainos DVD 11B

DVD 11.

De tre englebudskapene

Et spesielt budskap skal i følge Åp. 14 kap. Forkynnes for alle folkeslagene på jorden like før Jesus kommer igjen. Hvilke budskap er dette? Hva betyr de sett i lys av andre profetier i Bibelen? En detaljert beskrivelse av den siste advarsel som blir sendt fra himmelen til verden før dommens dag.

DVD 12.

Kainos DVD 12B korrJesus kommer igjen

Det er mye forvirring når dette tema tas opp i ulike forsamlinger. Når vi setter sammen alt bibelen har å si om denne stor begivenhetene, hvordan ser bildet ut da? Hvordan vil Jesus komme igjen? Hva vil skje i denne forbindelse, før, under og etter? Hvem blir tatt med? Når vil det skje? Hva er tegnene på at det skjer?

Dette innlegget ble publisert i Prosjekter DVD og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.