Vil du være med å gi?

Stiftelsen Kainos startet etter at en eldre mann ga midler til oppstarten av en slik stiftelse for å bidra til å nå ut med de tre englebudskapene i Åpenbaringsbokens 14 kapittel først og fremst.

Vi er helt avhengig av gaver for å drive dette videre. Stiftelsen er registrert i Brønnøysund registrene og har en oppnevnt revisor som hvert år går gjennom regnskapene.

Styret i Stiftelsen består av 5 representanter og et varamedlem.

Kontonummer til Stiftelsen Kainos:    1503 03 57458     Fra utlandet:

IBAN:  NO09 1503 0357 458              Bankens BIC-adresse er DNBANOKKXXX

Adressen til Stiftelsen er: Postboks 154,  2021  Skedsmokorset   Norge

Mailadresser:
bjorn@kainos.no, elin@teamconsultmedia.no, bestilling@kainos.no

Telefon: Bjørn: 456 66 924   Elin: 934 07 755