Om stiftelsen

Hvordan vi gjør det?
Styret vil prioritere støtte etter gjeldende årsplaner laget av styret hvert år. Årsplanene vil vedtas i.h.t stiftelsens formål.

Møteserier
Vi kjører møteserier som er varierte med ulike tema, og disse blir annonsert i lokal presse evt foldere og oppslag. Stiftelsen yter bistand til møte og reisevirksomhet (feks. leie av lokaler, annonser, reklame)

DVD
Det er mulig å få opptak av flere av møtene som er arrangert og vil bli arrangert framover.
Kontakt oss gjerne om dette.
Flere av møtene kan også ses på www.bibelTV.no.

Vedlikehold og innkjøp av film og produksjonsutstyr
Stiftelsen vil selv holde film og produksjonsutstyr til egne produksjoner, men også gi støtte til andre legfolk som arbeider med å lage produksjoner i.h.t. stiftelsens formål. F.eks. har det vørt gitt støtte til Bible Detectives.

Stiftelsen vil derfor yte bistand til produksjon og spredning av litteratur, traktater, CD og DVD produsert av andre enn stiftelsen.

Stiftelsen har blant annet gitt støtte til trykk av hefter som: ”Beredelse for senregnet”, ”Kristi Guddommelighet ved C.S.Longacre” og boka ”Paulus og Loven” .

Vi kan også vurdere økonomisk bistand til misjonsprosjekter i utlandet.
(Dersom det kommer inn nok midler).
Mye godt legarbeid gjøres i andre land. Stiftelsen vil primært støtte det arbeidet som gjøres av “Share Him” og støtte legarbeidere som vil reise ut i trening og i tjeneste.

Budskapet ut til de tusen hjem er vårt mål!
Mini-møteserier avholdes flere steder, med ulike aktører som forkynner endetidens budskap.

Budskap formidles videre via filmopptak fra møtene
Filmer settes sammen og legges over på en DVD

Filmer, bøker og blader annonseres i aviser
Interesserte ringer inn bestillinger, og filmer sendes ut.

Ingen av stiftelsens midler vil dekke lønnsutgifter, men kan betale for tjenester som er gjort for stiftelsen.