Hjem

Velkommen til STIFTELSEN  KAINOS -NY KURS !

En stiftelse som har som mål å hjelpe legarbeidere med å forkynne det evige evangelium som beskrevet i Åpenbaringsboken 14:6-12. Du kan være med å gi din støtte i dag. ved midler eller ved å tilby å hjelpe med det du er flink til.

Bli litt bedre kjent med stiftelsens formål, støtte til prosjekter, litteratur og kommende møter ved å klikke på linkene på toppen..

Vi holder for tiden på med å legge om sidene.

Takk for at du besøkte oss!

angel-messages