Møter og vitnesbyrd i Moss den 22 oktober 2016

Hvor er vi i Guds timeplan?

brosjyre-22-oktober-2016
Er det bare i verden og kristenheten generelt vi ser tegnene på Jesu gjenkomst? Kan det også være indikasjon innen adventismen som varsler endetiden?

Vi skal også snakke litt om forskjellen mellom å vite og å være. Det innebærer ulikheten mellom den dogmefrie Jesus og opptatthet av Jesusfrie dogmer.

Hva kan Bibelen lære oss?

John Berglund vil ha møter

MÅL: Vi håper alle kan gå fra disse møtene med en dypere forståelse av sin egen rolle i Guds store plan.
Vitnesbyrd

Ved Rolf Klausen

Mange har en vandring med Gud og kjenner hans ledelse i dag. Det er styrkende å høre om Guds Ånd i virksomhet som aldri før, og vi er takknemlig og gleder oss med himmelen når mennesker tar i mot Guds invitasjon.
Rolf er et eksempel på dette. Han har fått god tid til å fortelle sitt vitnesbyrd denne sabbaten og det gleder vi oss til.

«Jeg så at levningen av Guds folk ikke var beredt for det som
vil komme over jorden, en sløvhet som lignet en dvale, syntes å hvile over sinnet hos de fleste som bekjenner seg til å tro at vi har det siste budskap. Et stort verk må utføres for de overblevne. Engelen sa: »
Legioner av onde engler omgir dere. . Dere lar sinnet altfor lett bli avledet fra beredelsesverket. . Engelen sa: De som holder sabbaten må dø fra selvet.»» BM 152, 153:

«Verden behøver i vår tid det samme som den behøvde for 1900 år
siden: en åpenbarelse av Kristus.» SLF 147

«Å være en kristen vil ikke bare si å anta navnet Kristus, men å
ha Kristi sinn, og å overgi viljen til Gud i alle ting.» KH 174

www.ellenwhite.no – sitatsamlinger – Forberedelser til senregnet del 2

Dette innlegget ble publisert i Møter og samlinger. Bokmerk permalenken.